Глосарій – запорука правильного перекладу термінів

Глосарій – це словник вузькоспеціалізованих термінів, абревіатур і скорочень для перекладача. Як правило, для кожного клієнта бюро перекладів створюється окремий глосарій

Терміни складають більшу частину юридичної та технічної документації, інструкцій і креслень. Під час роботи перекладач часто стикається з ситуацією, коли в одній галузі термін можна перекласти більше ніж одним способом. Слово «двигун» перекладається англійською і як engine, і як motor. Для клієнта можуть бути важливими уточнення: internal combustion engine (двигун внутрішнього згоряння) або electromotor (електричний двигун). Спеціаліст завжди повинен враховувати особливості проєкту і вподобання клієнта під час перекладу документа.

Глосарій – це словник термінів, абревіатур, власних назв, слоганів і скорочень, характерних для певної галузі або проєкту. Складений глосарій допомагає уникнути непорозумінь між бюро перекладів і замовником, досягти однорідності перекладу. Коли перекладач знає, яка термінологія прийнята у клієнта, потреба гри у «вгадай слово» відпадає сама собою, що прискорює процес і робить роботу ефективнішою.

Принцип створення і роботи глосарія.

  1. Менеджер або перекладач вивчає проєкт, складає список термінів, абревіатур тощо, передає його клієнту.
  2. Клієнт надає переклад цих термінів і абревіатур, розшифровує їх.
  3. Створюється проєкт в САП, до нього підключається глосарій так, як і пам’ять перекладу, тільки в форматі «.tb».
  4. У процесі перекладу терміни підсвічуються, і перекладач завжди перекладає їх згідно з глосарієм.

Під час роботи над проєктом перекладачі пропонують терміни для додавання в глосарій, редактор перевіряє, виправляє, приймає або відхиляє їх. Таким чином відбувається додаткове наповнення глосарію.

глосарій ≠ пам'ять перекладу

Якщо пам’ять перекладу – це повна база перекладу, то глосарій – це тільки окремі терміни, абревіатури, скорочення тощо.

Завдяки використанню глосарія ключові терміни завжди перекладаються правильно, навіть якщо над перекладом працює кілька перекладачів чи в тих випадках, коли різні проєкти перекладають різні перекладачі. Глосарій і так зменшує вплив людського фактора, але за підсумком роботи бюро перекладів «Фрідом» проводить додаткову перевірку перекладу спеціальними системами контролю якості: терміни завантажуються в програму, яка перевіряє правильність використання термінології. В результаті впровадження цієї технології, «Фрідом» вдається досягти 100% відповідності термінів глосарію в кожному перекладі.

Yevhen Venherenko

Yevhen Venherenko

Додайте коментар